Fossil – Soft Tissue: Fossilized Embryo.

Jedna z moich skamieniałości – skamieniały zarodek. Pochodzenie: nieznane. Kamień znalazłam wiosną tego roku w Parku Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich w Warszawie. Park powstał ponad 60 lat temu, nie wiem skąd zwożono do niego kamienie. Ponieważ skamieniałe zarodki najliczniejsze są w kambryjskim zapisie kopalnym, zakładam w ciemno, że i ten pochodzić może z epoki kambru (ok. 541 – 485 mln lat temu). Wysokość zarodka: 2cm.

Fossilized Embryo Fossilized Embryo Fossilized Embryo

More about fossils:
1. Skamieniałości z nabrzeża Bałtyckiego. The Fossils from The Baltic Coast found in Kołobrzeg County. Part I.
2. Bursztyny z Sopockiej plaży. Ambers from the Sopot Beach.
3. Relikty przeszłości. Relics of the Past.
4. Skamieniały zarodek. Fossil – Soft Tissue: Fossilized Embryo. You are here now!
5. Skamieniałości z Bałtyku 2. The Fossils from The Baltic Coast found in Kołobrzeg County. Part II.
6. Skamieniałości z Bałtyku 3. The Fossils from The Baltic Coast found in Kołobrzeg County. Part III.
7. Skamieniałości z Bałtyku 4. The Fossils from The Baltic Coast found in Kołobrzeg County. Part IV.
8. Wyprawy po skamieniałości. In Quest for Fossils.
9. Skamieniałości z Bałtyku 5. The Fossils from The Baltic Coast found in Kołobrzeg County. Part V.
10. Skamieniałości z Bałtyku 6. The Fossils from The Baltic Coast found in Kołobrzeg County. Part VI.
11. Fossils from the Baltic Sea – Part VII and more…

8 thoughts on “Fossil – Soft Tissue: Fossilized Embryo.

  1. Pingback: Skamieniałości z Bałtyku. The Fossils from The Baltic Coast found in Kołobrzeg County. Part II. |

  2. Pingback: Bursztyny z Sopockiej plaży. Ambers from the Sopot Beach. |

  3. Pingback: Relikty przeszłości. Relics of the Past. |

  4. Pingback: Skamieniałości z Bałtyku 6. The Fossils from The Baltic Coast found in Kołobrzeg County. Part VI. |

  5. Pingback: Skamieniałości z Bałtyku 5. The Fossils from The Baltic Coast found in Kołobrzeg County. Part V. |

  6. Pingback: Wyprawy po skamieniałości / In Quest of Fossils. |

  7. Pingback: Skamieniałości z Bałtyku 4. The Fossils from The Baltic Coast found in Kołobrzeg County. Part IV. |

  8. Pingback: Skamieniałości z Bałtyku 3. The Fossils from The Baltic Coast found in Kołobrzeg County. Part III. |

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s