Witaj statku :)

Kołobrzeg, 28.08.17. Zdjęcie zrobione komórką.

Kołobrzeg county – Poland – the Baltic Sea, 08-09.2017:
1. Wstęp / The Introduction
2. Witaj statku :) / Hello, the ship :) – You are here now!
3. Aurelia Aurita and The Black Pearl
4. Krewetka bałtycka / The Baltic prawn
5. Rak pręgowany (Orconectes limosus) w Bałtyku / Cryfish Orconectes limosus at The Baltic Sea
6. Czaszka smoka / The dragon skull
7. Koralowiec (Anthozoa) z Bałtyku – skamieniałość / Coral (Anthozoa) – the fossils from the Baltic Sea 2017, part I
8. Koralowiec czteropromienny (Rugosa) z Bałtyku – skamieniałość / Coral (Rugosa) – the fossils from the Baltic Sea 2017, part II
9. Skamieniałości z Bałtyku / The fossils from the Baltic Sea 2017, part III

9 thoughts on “Witaj statku :)

  1. Pingback: Krewetka bałtycka |

  2. Pingback: Rak pręgowany (Orconectes limosus) w Bałtyku. |

  3. Pingback: Aurelia aurita i Czarna Perła |

  4. Pingback: Kołobrzeg 2017 |

  5. Pingback: Koralowiec z Bałtyku – skamieniałość / Coral (Anthozoa) – the fossil from the Baltic Sea |

  6. Pingback: Czaszka smoka |

  7. Pingback: Koralowiec z Bałtyku – skamieniałość / Coral (Anthozoa) – the fossil from the Baltic Sea, 2017 part I. |

  8. Pingback: Koralowiec czteropromienny (Rugosa) z Bałtyku – skamieniałość / Coral – the fossil from the Baltic Sea, 2017 part II. |

  9. Pingback: Skamieniałości z Bałtyku / The fossils from the Baltic Sea – the Kołobrzeg county 2017, part III. |

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s