Rak pręgowany (Orconectes limosus) w Bałtyku.

Rak pręgowany (Orconectes limosus) zwany amerykańskim, żyjący obecnie w Zalewach Wiślanym, Szczecińskim i w strefie przybrzeżnej Bałtyku, rozprzestrzeniając się na kolejne siedliska. Sprowadzony z USA pod koniec XIX. W naszym morzu osiąga długość do 12 cm. Głównie roślinożerca. W przypadku braku roślin zjada morskie organizmy te które może złapać, najczęściej małże. Nie pogardzi padliną.
W odróżnieniu od naszych raków rodzimych, nie stroni od wód słonawych. Wytrzymuje też trudniejsze warunki ekologiczne, jak zanieczyszczenia wód. Ponadto jest odporny na tzw. dżumę raczą, trzebiącą europejskie raki. Ta przewaga ekologiczna doprowadziła do tego, iż rak amerykański stał się obecnie w Polsce dominującym spośród raków. Nie podlega ochronie.
Populację raka amerykańskiego w Polsce monitoruje instytut Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. Informacje o zaobserwowanych okazach należy zgłaszać do Stacji Morskiej IO UG w Helu. Ja mojego zgłaszam, bo z tego co czytam, nie był jeszcze obserwowany w Kołobrzegu. Mojego raka obserwowałam na plaży przy Ekoparku Wschodnim Kołobrzeg, siedział rozradowany wśród małż. W dniu 06.09.2017r.

Kołobrzeg county – Poland – the Baltic Sea, 08-09.2017:
1. Wstęp / The Introduction
2. Witaj statku :) / Hello, the ship :)
3. Aurelia Aurita and The Black Pearl
4. Krewetka bałtycka / The Baltic prawn
5. Rak pręgowany (Orconectes limosus) w Bałtyku / Cryfish Orconectes limosus at The Baltic Sea – You are here now!
6. Czaszka smoka / The dragon skull
7. Koralowiec (Anthozoa) z Bałtyku – skamieniałość / Coral (Anthozoa) – the fossils from the Baltic Sea 2017, part I
8. Koralowiec czteropromienny (Rugosa) z Bałtyku – skamieniałość / Coral (Rugosa) – the fossils from the Baltic Sea 2017, part II
9. Skamieniałości z Bałtyku / The fossils from the Baltic Sea 2017, part III

9 thoughts on “Rak pręgowany (Orconectes limosus) w Bałtyku.

  1. Pingback: Krewetka bałtycka |

  2. Pingback: Aurelia aurita i Czarna Perła |

  3. Pingback: Witaj statku :) |

  4. Pingback: Kołobrzeg 2017 |

  5. Pingback: Koralowiec z Bałtyku – skamieniałość / Coral (Anthozoa) – the fossil from the Baltic Sea |

  6. Pingback: Czaszka smoka |

  7. Pingback: Koralowiec czteropromienny (Rugosa) z Bałtyku – skamieniałość / Coral – the fossil from the Baltic Sea, 2017 part II. |

  8. Piękna sztuka. W swoim życiu widziałam tylko raz raka na własne oczy. Obecnie nawet to samo słowo domyślnie oznacza co innego, niestety.

  9. Pingback: Skamieniałości z Bałtyku / The fossils from the Baltic Sea – the Kołobrzeg county 2017, part III. |

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s