Moja praca konkursowa “Lalka i jej Dom” / “the Doll and its House”.

Zaprezentowana tutaj zabawka mojego autorstwa “Lalka i jej dom” wykonana została na konkurs, jest pracą unikalną, powstała tylko w jednym egzemplarzu.
 Lalka zdobyła w 1995 roku nagrodę pozaregulaminową – za szczególne wartości artystyczne, w ogólnopolskim konkursie z zakresu projektowania zabawek dla dzieci zatytułowanym LALKA I JEJ DOM, zorganizowanym przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie oraz Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach (wtedy jeszcze jako Muzeum Zabawkarstwa w Kielcach), pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Przewodniczącym Jury Konkursu był Adam Kilian. Praca prezentowana była na dwóch wystawach pokonkursowych: w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie oraz w Muzeum Zabawkarstwa w Kielcach. Następnie lalkę na wystawę wypożyczyło Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce (08/1995 r.), a jeszcze potem lalka prezentowana była Międzynarodowych Targach Zabawki “INTERTOY” – na Międzynarodowych Targach Łódzkich w Łodzi (12-15.10.1995 r.).

Doceniono wartości artystyczne mojej realizacji. W Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, na Wydziale Grafiki, rozważana była opcja wcielenia tego projektu do produkcji na skalę przemysłową ze współudziałem Akademii. Pomysł ten jednak upadł. Zbyt wiele fragmentów pracy nie dało by się powielić maszynowo, wymagały by pracy ręcznej.

The toy presented here called “the Doll and its House” was made for the purposes of a contest and is a unique work, made only in one copy. The Doll won the 1995 prize in a competition on designing toys for children. The contest was organized by the Institute of Industrial Design in Warsaw and the Museum of Toys in Kielce (Poland) under the auspices of the Ministry of Education.

The work was appreciated due to the artistic value of the whole realization process. The project was opted to become a production on an industrial scale. This idea, however, was not realized because of too many pieces of work that could not be replicated by machine, and would require manual labor.

One thought on “Moja praca konkursowa “Lalka i jej Dom” / “the Doll and its House”.

  1. Pingback: Moja “Lalka i jej Dom” w Muzeum Zabawek “Bajka” w Kudowie-Zdroju. |

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s