My work “Lalka i jej Dom” / “the Doll and its House”. For sale!

Zaprezentowana tutaj zabawka mojego autorstwa “Lalka i jej dom” wykonana została na konkurs, jest pracą unikalną, powstała tylko w jednym egzemplarzu.
 Lalka zdobyła w 1995 roku nagrodę w ogólnopolskim konkursie z zakresu projektowania zabawek dla dzieci. Konkurs zorganizowany był przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie i Muzeum Zabawkarstwa w Kielcach, pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

W pracy doceniono wartości artystyczne tej realizacji. Rozważana była opcja wcielenia tego projektu do produkcji na skalę przemysłową. Pomysł ten jednak upadł. Zbyt wiele fragmentów pracy nie dało by się powielić maszynowo, wymagały by pracy ręcznej.

Praca jest na sprzedaż. Kontakt ze mną: art@karolak-art.com
Więcej moich prac na: www.karolak-art.com

The toy presented here called “the Doll and its House” was made for the purposes of a contest and is a unique work, made only in one copy. The Doll won the 1995 prize in a competition on designing toys for children. The contest was organized by the Institute of Industrial Design in Warsaw and the Museum of Toys in Kielce (Poland) under the auspices of the Ministry of Education.

The work was appreciated due to the artistic value of the whole realization process. The project was opted to become a production on an industrial scale. This idea, however, was not realized because of too many pieces of work that could not be replicated by machine, and would require manual labor.

This work is for sale! Contact me: art@karolak-art.com
More my art on www.karolak-art.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s