Moja praca konkursowa “Lalka i jej Dom” / “the Doll and its House”.

Zaprezentowana tutaj zabawka mojego autorstwa “Lalka i jej dom” wykonana została na konkurs, jest pracą unikalną, powstała tylko w jednym egzemplarzu.
 Lalka zdobyła w 1995 roku nagrodę pozaregulaminową – za szczególne wartości artystyczne, w ogólnopolskim konkursie z zakresu projektowania zabawek dla dzieci zatytułowanym LALKA I JEJ DOM, zorganizowanym przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie oraz Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach (wtedy jeszcze jako Muzeum Zabawkarstwa w Kielcach), pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Przewodniczącym Jury Konkursu był Adam Kilian. Praca prezentowana była na dwóch wystawach pokonkursowych: w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie oraz w Muzeum Zabawkarstwa w Kielcach. Następnie lalkę na wystawę wypożyczyło Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce (08/1995 r.), a jeszcze potem lalka prezentowana była Międzynarodowych Targach Zabawki “INTERTOY” – na Międzynarodowych Targach Łódzkich w Łodzi (12-15.10.1995 r.).

Doceniono wartości artystyczne mojej realizacji. W Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, na Wydziale Grafiki, rozważana była opcja wcielenia tego projektu do produkcji na skalę przemysłową ze współudziałem Akademii. Pomysł ten jednak upadł. Zbyt wiele fragmentów pracy nie dało by się powielić maszynowo, wymagały by pracy ręcznej.

The toy presented here called “the Doll and its House” was made for the purposes of a contest and is a unique work, made only in one copy. The Doll won the 1995 prize in a competition on designing toys for children. The contest was organized by the Institute of Industrial Design in Warsaw and the Museum of Toys in Kielce (Poland) under the auspices of the Ministry of Education.

The work was appreciated due to the artistic value of the whole realization process. The project was opted to become a production on an industrial scale. This idea, however, was not realized because of too many pieces of work that could not be replicated by machine, and would require manual labor.

Continue reading

Sketches

My sketches: my feet and fingers, “From the Cathedral in Kołobrzeg”, “Seaside Landscape: Kołobrzeg county, Poland”, “On the Gym”. Pencil drawings, 08/09 2017. More my art on www.karolak-art.com.

Web Guru Awards: I`m with my Certificate for Guru of the Day.

Photos by Rafał Leszczyński made for Web Guru.

web_guru_awards_guru_of_the_day_the_art_of_anna_maria_karolak_emblazon_page

My illustrations to the poetry of Charles Baudelaire

I am an illustrator of Charles Baudelaire`s poems. Here you can download the electronic book “Remerciements – Les Illustrateurs de Baudelaire” of Professor Ivan Bernier from Université Laval in Québec. I was featured in this book as one of the world`s illustrators of Charles Baudelaire`s poems.

Jestem ilustratorką poezji Baudelaire`a. Stąd pobierz elektroniczną książkę “Remerciements – Les Illustrateurs de Baudelaire” autorstwa profesora Ivana Berniera z Université Laval w Québec`u. Zostałam wyróżniona w książce jako jeden spośród światowych ilustratorów twórczości Baudelaire`a.

More: Anna Maria Karolak Art / Charles Baudelaire Poems