A Game of Thrones in the Cathedral in Kołobrzeg.

a_game_of_thrones_in_the_cathedral_in_kolobrzeg_county_in_poland_anna_maria_karolak_photo_02_02

Meanwhile, one evening on the beach (14.07.2015) … :

Kołobrzeg 2015 – Table of Contents – all posts

Niezwykłości w Katedrze Kołobrzeskiej.

Katedra Kołobrzeska powstała w XIV wieku. Przez setki lat swego trwania wielokrotnie była niszczona, skutkiem zawieruch politycznych i wojennych. Definitywnie zniszczona została podczas II wojny światowej. Katedrę po wojnie w całości odbudowano. Do tej pory trwają jeszcze upiększające prace renowacyjne. W roku 2012 odrestaurowywano sklepienia, w tej chwili trwają prace renowacyjne nad witrażami.

Ten wpis poświęcam niezwykłym pomnikom dziejowym znajdującym się w Katedrze, a mianowicie płytom nagrobnym i stalli rajców.

Prezentowane na zdjęciach płyty, w dawnych wiekach wmurowane były w posadzkę Katedry. Zajmowały cały obszar posadzki. Przez wieki bowiem, w Katedrze, jako w większym kościele, chowano znakomitych obywateli miasta Kołobrzeg.

W latach 1870-1890, podczas prac remontowych, usunięto płyty nagrobne z katedralnej posadzki. Najcenniejsze z nich, w ilości 22 sztuk, umieszczono pionowo na ścianach.

Ostatnią wojnę przetrwała tylko część z tych płyt. Niestety, wielu płyt z obecnej kolekcji nie da się obfotografować bez specjalistycznego sprzętu. Płyty poumieszczane są bowiem na ścianach niedoświetlonych fragmentów wnętrz Katedry. Najcenniejszą płytą jest ta umieszczona za wielkim świecznikiem z lwami (na dwóch zdjęciach widoczne są fragmenty świecznika) – płyta ta przedstawia młodzieńca o imieniu Benedykt.

Dwa przedostatnie zdjęcia prezentują fragmenty drewnianej stolarki ze stalli rajców – czyli członków rady miejskiej. Stalla powstała w pierwszej ćwierci XV wieku, najprawdopodobniej w zakładzie Cystersów. Jest jednym z najcenniejszych zabytków Katedry, które przetrwały wojny. Stallę dekorują drewniane figury m.in. smoków, rycerza, a także penoplia, jak hełmy rycerskie i tarcze. Na zdjęciach przedstawiam dwa moje ulubione fragmenty stalli: smoka oraz rycerskie symbole.

Dekoracje płyt nagrobnych i stalli niezwykle działają na wyobraźnię. Efekt podróży w czasie, wzmaga… muzyka. W godzinach udostępnionych do zwiedzania dla turystów, we wnętrzu Katedry cicho rozbrzmiewają nagrania chorałów gregoriańskich. Chorały brzmią w katedralnym wnętrzu wyśmienicie. A to za sprawą fantastycznej akustyki wnętrza, z której Katedra słynie. Stąd, organizowane są tu cykliczne letnie, na świetnym poziomie utrzymywane, koncerty muzyki klasycznej.

Katedra w Kołobrzegu

Przeczytaj ponadto moją odpowiedź na komentarz do tego postu. Wyjaśniam w niej parę istotnych dla mnie kwestii.