The Cat

Prezentuję tutaj drugą zabawkę mojego autorstwa zatytułowaną “Kot”. Jest to zabawka z elementem ruchu. Po podłączeniu zabawki do gniazdka z prądem uruchamia się mechanizm – kotu zaczyna cieknąć z języka ślinka. Kot w łapie trzyma wyłowioną z akwarium przerażoną rybkę. W szklanym akwarium znajduje się woda…

Here I present my toy called “the Cat”. This is a toy with elements of movement. After connecting the toy to the electricity supply the mechanism begins to operate – the cat starts dripping salivate from the tongue. As you can see, the cat is holding a terrified fish taken from the tank. The glass aquarium is filled with water…

My full portfolio on: www.karolak-art.com

Continue reading

My work “Lalka i jej Dom” / “the Doll and its House”. For sale!

Zaprezentowana tutaj zabawka mojego autorstwa “Lalka i jej dom” wykonana została na konkurs, jest pracą unikalną, powstała tylko w jednym egzemplarzu.
 Lalka zdobyła w 1995 roku nagrodę w ogólnopolskim konkursie z zakresu projektowania zabawek dla dzieci. Konkurs zorganizowany był przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie i Muzeum Zabawkarstwa w Kielcach, pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

W pracy doceniono wartości artystyczne tej realizacji. Rozważana była opcja wcielenia tego projektu do produkcji na skalę przemysłową. Pomysł ten jednak upadł. Zbyt wiele fragmentów pracy nie dało by się powielić maszynowo, wymagały by pracy ręcznej.

Praca jest na sprzedaż. Kontakt ze mną: art@karolak-art.com
Więcej moich prac na: www.karolak-art.com

The toy presented here called “the Doll and its House” was made for the purposes of a contest and is a unique work, made only in one copy. The Doll won the 1995 prize in a competition on designing toys for children. The contest was organized by the Institute of Industrial Design in Warsaw and the Museum of Toys in Kielce (Poland) under the auspices of the Ministry of Education.

The work was appreciated due to the artistic value of the whole realization process. The project was opted to become a production on an industrial scale. This idea, however, was not realized because of too many pieces of work that could not be replicated by machine, and would require manual labor.

This work is for sale! Contact me: art@karolak-art.com
More my art on www.karolak-art.com

Continue reading